Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Tanıtım Kartı

AMAÇ

BESES ve Özgeçmiş Veritabanı sistemlerine giriş yapabilmek için Aracı Portalı'na kayıt olunması gerekmektedir.

KAYIT İŞLEMİ

Aracı Portalı kayıt işlemi https://araci.egm.org.tr adresindeki "Aracı Portalı Kayıt" butonuna tıklanarak açılan sayfada yer alan aktivasyon formunun doldurulması ile başlar. Formda yer alan BES Aracı sicil numarası ve kişisel e-posta adresi alanlarının doldurulması ve gönder butonuna basılması gerekmektedir. Girilecek e-posta adresinin kurumsal (emeklik şirketi, sigorta şirketi, banka vb.) bir e-posta adresi veya geçersiz bir e-posta adresi olması durumunda kayıt aşamasına geçilmesi mümkün değildir. İleride yapılacak olan bildirimlerin bu adresten yapılacak olması dolayısıyla e-posta adresinin sürekli kullanılan ve değişmeyecek bir adres olması önem arz etmektedir. Kişisel e-posta adresleri Gmail, Yahoo, Mynet, Hotmail vb sitelerden ücretsiz olarak temin edilebilmektedir.

Kayıt için ulaşılacak bağlantıyı ve Aracı Portalı şifresini içeren aktivasyon e-postası belirtilen e-posta adresine gönderilecektir. E-posta içindeki bağlantı tıklanarak aşağıda detaylandırılan üç aşamalı kayıt işlemi başlatılabilecektir. Aktivasyon e-postasının ulaşmaması durumunda, yukarıda belirtilen işlemler girilecek başka bir kişisel e-posta adresi ile denenebilecektir.

1. Aşama

Bu aşamada tanıtım kartı sahibi olan ve bir emeklilik şirketinin ürününü satabilir durumda olan aracılar, tanıtım kartı bilgileri ile, diğer adaylar ise lisans belgelerindeki bilgilerle ön tanımlama yapacaktır.

Tanıtım kartı olan adaylardan; tanıtım kartlarını aldıkları emeklilik şirketi, sicile kayıt (lisans) tarihi ve tanıtım kartının arkasında yer alan kart numarası bilgilerini, diğer adaylardan ise lisans belgeleri üzerinde yer alan sınav tarihi bilgisini girmeleri istenecektir.

Bu aşamada, adayın Kurumumuz nezdinde tutulan aracılar sicili veritabanından aşağıdaki kontroller yapılacaktır:

 • Aracılar sicilinde kayıt bilgisi var mı?
 • Sicilinde tamamlayıcı eğitime katılmasına engel bir durum var mı?
 • Bir emeklilik şirketi adına aracılık faaliyetinde bulunuyor mu?
 • Girişi yaptığı tanıtım kartı bilgileri doğru mu?
 • Lisans belgesi geçerli mi?


2. Aşama

Bu aşamada kimlik bilgilerinin teyidi amacıyla aracıların kimlik bilgilerini girmeleri gerekmektedir. Girilecek kimlik bilgileri arasında aracının:

 • Adı
 • Soyadı
 • Doğum Tarihi
 • Anne Adı
 • Baba Adı
 • Cinsiyeti
 • Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl - İlçe
 • Cilt No.
 • Aile Sıra No.
 • Sıra No.

bilgileri yer almaktadır.

Kimlik bilgileri T.C. vatandaşı aracılar için MERNİS ve tüm aracılar için aracılar sicili veritabanı ile karşılaştırılır, farklılık olması durumunda aracının varsa bağlı bulunduğu emeklilik şirketi aracılığı ve geçerli belgelerle Kurumumuza başvurarak ilgili değişikliklerin yapılmasını talep etmesi, herhangi bir emeklilik şirketinde çalışmayan aracıların ise posta yolu ile geçerli belgeleri Kurumumuza göndermesi gerekmektedir. Böylece aracılar sicilindeki bilgilerin doğruluğu ve güncelliğinin de sağlanması hedeflenmektedir.

Yabancı uyruklu aracılar ise,

 • Adı
 • Soyadı
 • Anne Adı
 • Baba Adı
 • Uyruk
 • Pasaport Numarası
 • Doğum Tarihi
 • Cinsiyeti

bilgilerini girecekler ve bu bilgiler aracılar sicili veritabanından teyit edilecektir.

Doğrulanamayan bilgiler için, verilecek uyarı mesajları ile aracılara düzeltilmesi gereken bilgiler konusunda yönlendirme yapılacaktır.

3. Aşama

Son aşamada eğitim şifresinin gönderilebilmesi ve ileriki tarihlerde bilgilendirme amacıyla kullanılmak üzere aracıların iletişim bilgilerini girmeleri istenecektir. İletişim bilgisi olarak aracı;

 • İkamet Adresini
 • İkamet Edilen Ülke
 • İkamet Edilen İl
 • İkamet Edilen İlçe
 • İkamet Edilen Adres Posta Kodu
 • Sabit telefon numarasını ve/veya mobil telefon numarasını

girecektir.

Kayıt Güncelleme İşlemi

Aracının kayıt tarihinden sonra üçüncü aşamada girmiş olduğu kayıt bilgileri olan iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda "Kayıt Güncelleme" bölümünden gerekli düzeltme ve değişiklikleri yapması gerekmektedir.

Tanıtım Kartının Kaybolması ya da Çalınması Durumu

Tanıtım kartınızın kaybolması veya çalınması durumunda doldurarak emeklilik şirketiniz aracılığıyla Emeklilik Gözetim Merkezi’ne göndereceğiniz dokümana ulaşmak için tıklayın.

Aracı Portalı Kayıt Aracı Portalı Giriş Linki