Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Fon Performans Değerlendirme Sistemi

Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de belirtilen ilkeler uyarınca:

1) Kıyas grupları, Rehber’in "Fon Türleri" başlıklı maddesinde belirtilen fon türleri esas alınarak oluşturulmuştur.

2) Fon türü aynı olmakla birlikte yatırım yaptıkları varlıkların niteliğine göre farklı gruplar belirlenmiştir.

3) Kıyas gruplarının teşkilinde BES ve OKS ayrımı gözetilmemiştir.

4) Sahip oldukları risk değerleri esas alınarak değişken fonlar (muhafazakar/temkinli, dengeli, atak/dinamik/büyüme ve agresif değişken fonlar) gruplara ayrılmıştır. Belli risk değerine bağlı olmayan değişken fonlar ayrıca değerlendirmeye tabi tutularak bunlar için farklı bir metodoloji belirlenmiştir.

5) Katılım esasına uygun olarak yönetilen ve türü aynı olan fonlardan gruplar oluşturulmuştur.

6) Kıyas gruplarının asgari 6 adet fondan oluşması öngörülmüştür.

Bu kapsamda belirlenen kıyas gruplarına ilişkin kesin liste her yıl Ocak ayının sonuna kadar EGM tarafından ilan edilecektir.


2020 Yılı Performans Dönemi İçin Belirlenen Kıyas Grupları

Kıyas Grubu

Fon Adedi

1. Altın

7

2. Altın - Katılım

7

3. Başlangıç

13

4. Başlangıç Katılım

15

5. Borçlanma (TL)

25

6. Değişken - Agresif

16

7. Değişken - Atak / Dinamik / Büyüme

24

8. Değişken - Dengeli

27

9. Değişken - Muhafazakar / Temkinli

22

10. Değişken – Eşik Değer

20

11. Değişken – Diğer

7

12. Değişken Katılım - Agresif

15

13. Değişken Katılım - Atak / Dinamik / Büyüme

18

14. Değişken Katılım - Eşik Değer

7

15. Hisse

21

16. Kamu Dış Borçlanma (Karma)

12

17. Kamu Dış Borçlanma (USD)

6

18. Katkı

15

19. Katkı Katılım

12

20. Para Piyasası

21

21. Standart BES

16

22. Standart Katılım BES

11

23. Standart OKS

13

24. Standart Katılım OKS

15

Genel Toplam

365


2019 yılının kalan bölümünde fonların yapılarında temel bir değişiklik olması halinde, bu liste revize edilecektir. Kesin liste 2020 yılının Ocak ayı sonuna kadar ilan edilecektir.