Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Fon Performans Değerlendirme Sistemi

Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber (Rehber) uyarınca, 2020 yılı performans dönemi için varlık dağılım stratejisi ve risk yapısı gruplandırma yapmaya müsait olmayan veya sayıları 6'nın altında kaldığı için bir kıyas grubuna dahil edilemeyen fonların listesi aşağıda sunulmaktadır.


2020 Yılı Performans Dönemi İçin Kıyas Gruplarına Dahil Edilemeyen Fonlar

Sıra
No

SPK
Fon
Kodu

Fon Unvanı

1

ABE

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C Ülkeler Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

2

AE4

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

3

AEU

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. BIST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu

4

AG2

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

5

AGH

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

6

AGM

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

7

AH4

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

8

AH6

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

9

AHC

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

10

ALI

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu

11

ALR

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu

12

AMR

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

13

AMY

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu

14

ANE

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu

15

APG

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

16

ATE

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu

17

AUA

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. 2035 Hedef Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

18

AUG

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

19

AVD

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu

20

AVH

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

21

AVO

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

22

AVR

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. B.R.I.C. Ülkeleri Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

23

AVU

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

24

AVY

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu

25

AZO

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu

26

FIK

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kare Portföy Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

27

GEU

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

28

GHH

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

29

GHO

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

30

GHV

Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31

GHZ

Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. OKS Temkinli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

32

HEE

Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

33

HHM

Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

34

IEA

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

35

IEK

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu

36

KEG

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

37

KEH

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

38

KES

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Agresif Katılım Değişken (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu

39

KKS

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu

40

VEB

Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

41

VED

Vakıf Emeklilik Ve Hayat A.Ş. OKS Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

42

VGG

Vakıf Emeklilik Ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

43

VYB

Vakıf Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu


2019 yılının kalan bölümünde fonların yapılarında temel bir değişiklik olması halinde, bu liste revize edilecektir. Kesin liste 2020 yılının Ocak ayı sonuna kadar ilan edilecektir.