Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Herhangi Bir Kıyas Grubuna Dâhil Olmayan Fonlar

Sıra No SPK Fon Kodu Fon Unvanı
1 ABE Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C Ülkeler Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
2 AE4 Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
3 AEU Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. BIST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
4 AG2 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
5 AGH Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
6 AGM Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
7 AH4 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
8 AH6 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
9 AHC Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
10 ALI Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
11 ALR Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
12 AMR Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
13 AMY Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu
14 ANE Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
15 APG Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
16 ATE Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
17 AUA Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. 2035 Hedef Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
18 AUG Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
19 AVD Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
20 AVH Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
21 AVO Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
22 AVR Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. B.R.I.C. Ülkeleri Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
23 AVU Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
24 AVY Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu
25 AZO Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
26 FIK Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kare Portföy Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
27 GEU Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
28 GHH Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
29 GHO Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
30 GHV Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
31 GHZ Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. OKS Temkinli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
32 HEE Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
33 HHM Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
34 IEA NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
35 IEK NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
36 KEG Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
37 KEH Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
38 KES Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Agresif Katılım Değişken (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu
39 KKS Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
40 VEB Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
41 VED Vakıf Emeklilik Ve Hayat A.Ş. OKS Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
42 VGG Vakıf Emeklilik Ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
43 VYB Vakıf Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu