Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Fon Performans Değerlendirme Sistemi Hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in “Emeklilik Yatırım Fonlarının Getiri Performansının Ölçülmesi, Değerlendirilmesi ve Portföy Yöneticilerine Uygulanacak Teşvik ve Tedbirlere İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı bölümü çerçevesinde belirlenen;

- Fon kıyas gruplarının ve bu gruplarda yer alan fonların listesi
- Kıyas grupları dışında kalan fonların listesi ve
- Bahse konu fonlara uygulanacak performans değerlendirme yöntemi yayımlanmıştır.

İncelemek için tıklayınız.

2019 yılının kalan kısmında fonların yapısında temel değişiklikler olması halinde, mezkur listeler güncellenecek olup, kesin listeler 2020 yılı Ocak ayı sonunda ilan edilecektir. Ödül ve yaptırımlara konu olacak ölçümler, 2020 yılından başlanarak her yıl için yapılacak ve sonuçlar ölçüm yılını takip eden yılın ilk 15 iş günü içinde Kurumumuzca ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.