Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Bireysel Emeklilik Aracıları Sicil Sorgulaması

Bilindiği üzere, 29 Ağustos 2009 tarih ve 27334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik madde 15 “Bireysel emeklilik aracısı katılımcılarla şirket adına yaptığı her türlü işlemde ve Müsteşarlık tarafından gerekli görülen her türlü bilgi ve belgede tanıtım kartını ve sicil numarasını kullanır. Tanıtım kartı olmaksızın bireysel emeklilik aracısı olarak hiçbir işlem yapılamaz.” hükmü gereği bireysel emeklilik aracısının tüm aracılık faaliyetlerinde tanıtım kartını kullanması zorunludur.

Yetkisiz satışları tespit etmek amacı ile katılımcı ve katılımcı adaylarının aracılık faaliyetinde bulunan kişilerin tanıtım kartının üzerinde bulunan Bireysel Emeklilik Aracı Sicil Numarası, T.C. Kimlik Numarası veya ad-soyad ve sınav tarihi bilgilerini girerek sorgulama yapabileceğiniz ekrana ulaşmak için tıklayınız. Katılımcı ve katılımcı adayları, yetkisiz aracılık faaliyetinde bulunan kişileri bildirmek için tıklayınız.