Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Yayın Tarihi:31.12.2008
Resmi Gazete No:27097 (4.Mük)
Yürürlük Tarihi:31.03.2009