Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

1 Ocak 2021 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kesinti Kontrolleri ve İadeleri

Sözleşmenin 6. yılı ve sonrasında sonlandırılması durumunda, sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren yapılabilecek toplam kesinti tutarı (giriş aidatı, yönetim gider kesintileri ve fon toplam gider kesintileri) sözleşmenin altıncı yılı ve sonrası için, sözleşme kapsamında devlet katkısı hesabında bulunan tutarın aşağıda belirtilen oranlarını aşamaz.

Kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşan sözleşmeler ile bu Yönetmelik çerçevesinde düzensiz ödeme içeren sözleşmeler için bu kontrol uygulanmaz.

Sözleşme Yılı Azami Oran
6 60%
7 70%
8 80%
9 90%
10 ve üzeri 100%
Sözleşme Yürürlüğe Giriş Tarihi 01.07.2014
Sözleşme Sonlanma Tarihi 01.07.2021
Sözleşme Yılı 7
Emeklilik Yatırım Fonu Birikim Tutarı Toplamı (TL) 33.475
Devlet Katkısı Birikim Tutarı Toplamı (TL) 2.750
Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren yapılabilecek azami kesinti tutarı toplamı (giriş aidatı, yönetim gider kesintileri ve fon toplam gider kesintileri) (TL) (7. yıl %70) 1.925
Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren yapılan kesinti tutarı toplamı (giriş aidatı, yönetim gider kesintileri ve fon toplam gider kesintileri) (TL) 2.255
İade Edilecek Kesinti Tutarı Toplamı (TL) 330