Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

BES’e Girmek İçin 10 İyi Neden

1

Rahat Bir Emeklilik

BES, emeklilik döneminizde size ek bir gelir sağlayarak refah seviyenizi arttırmak amacıyla sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak oluşturuldu.

Tercih ettiğiniz bir emeklilik şirketinden bir emeklilik ürünü alarak BES’e katılabilirsiniz.

Sistemde en az 10 yıl kalarak ve 56 yaşınızı tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

Emekliliğe hak kazandığınızda üç farklı emeklilik seçeneğine sahip olursunuz. Birikimlerinizi toplu olarak alabileceğiniz gibi, tercihleriniz doğrultusunda bir geri ödeme planı dahilinde programlı olarak ya da yıllık gelir sigortası ürünü satın alarak emeklilik maaşı alabilir veya hesabınızdaki tutarı belirtilen seçenekler arasında paylaştırabilirsiniz.

2
yeni-bes-2

Şeffaflık

Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından sunulan e-Devlet ile giriş yapacağınız BES Mobil uygulamasından veya emeklilik şirketinizin internet sitesinde sizin adınıza oluşturulan ve şifre ile girilebilen güvenli sayfadan bireysel emeklilik hesaplarınıza ait günlük bilgilere erişebilirsiniz. Ayrıca, bireysel emeklilik hesaplarınız Takasbank nezdinde tutulduğundan, bu hesaplardan da günlük olarak fon paylarınızı izleyebilirsiniz.

3
yeni-bes-3

Fon Seçiminde Söz Hakkı

Emeklilik şirketiniz size, emekliliğe yönelik beklentilerinize, gelir düzeyinize ve yaşınıza uygun bir emeklilik planı teklifi sunar. Katkılarınızın hangi fonlarda değerlendirileceğini siz belirlersiniz. Herhangi bir fon tercihinde bulunmamanız durumunda ise katkılarınız mevzuatta tanımlanmış fonlarda yatırıma yönlendirilir.

Fon dağılımınızı yılda 12 defa değiştirebilirsiniz.

4
yeni-bes-4

Devlet Katkısı

BES’e ödediğiniz katkı payının %30'u, hesabınıza devlet katkısı olarak ödenir. Bir katılımcı bir takvim yılı içerisinde ilgili yılın belirlenen brüt asgari ücret tutarı toplamına kadar yapmış olduğu katkı payı ödemeleri için devlet katkısından yararlanabilir. 2024 yılı devlet katkısı üst limitinden yararlanabilmek için ödenmesi gereken katkı payı tutarı 240.030 TL’dir. Anılan sınırı aşan katkı payı ödemeleri devreden katkı payı olarak her yılın ilk günü şirket hesaplarına intikal etmiş katkı payı olarak muamele edilmek suretiyle Devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacaktır.

5
yeni-bes-5

Profesyonel Fon Yönetimi

Birikimleriniz, emeklilik yatırım fonlarında, Sermaye Piyasası Kurulunca denetlenen portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilir.

6
yeni-bes-6
7
yeni-bes-7

Katkı Ödemelerinde Esneklik

BES’te düzenli katkılarınızdan ayrı olarak başlangıç katkısı ya da ara dönemlerde toplu katkı ödemeleri yapabilirsiniz. Bununla birlikte, dilediğiniz zaman ödemelerinize ara verebilirsiniz.

8
Başka_Bir_Emeklilik_Şirketine_Aktarim_SSS

Başka Bir Emeklilik Şirketine Aktarım

Dilerseniz birikimlerinizi, sözleşmenizin ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en az iki yıl geçtikten sonra başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz. Takip eden dönemlerde ise aktarım için bekleme süresi bir yıldır.

9
İşverenler İçin Vergi Avantajı

İşverenler İçin Vergi Avantajı

İşverenler, grup emeklilik sözleşmeleri yoluyla çalışanlarını BES’e dahil edebilirler. Bu durumda çalışanlar adına ödenen katkı payları ücretle ilişkilendirmeksizin, ticari kazancınızın tespitinde gider olarak indirilir. Çalışanlar için ödenen katkı payları ve getirilerinden oluşan birikimler için 7 yılı aşmamak kaydı ile hak kazanma süresi tespit edebilirsiniz. Bu şekilde çalışanlarınız için motivasyon, firmanız için çalışan sadakati sağlayabilirsiniz.

10

Güvenilirlik

Sistemin tüm unsurları denetim altındadır. Emeklilik şirketinizin faaliyetleri Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu; fonların, portföy yöneticilerinin ve saklayıcılarının faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir. Şirketinizin ve fonların hesap ve işlemleri yılda en az bir defa bağımsız dış denetime tabidir.

Tüm emeklilik şirketlerinin faaliyetleri, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda günlük olarak izlenir.

Emeklilik şirketi varlıkları ile emeklilik yatırım fonu varlıkları ayrıdır. Fonun malvarlığı rehnedilemez, portföye ilişkin olarak yapılan işlemler haricinde teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczettirilemez ve iflas masasına dahil edilemez. 

Emeklilik şirketinin mali bünyesinin, katılımcıların hak ve menfaatlerini tehlikeye sokabilecek düzeyde zayıfladığının ve mali durumunun düzeltilmesine imkân bulunmadığının tespit edilmesi halinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından emeklilik şirketine yaptırım uygulanabilir.

Sözleşme süresi içinde vefat etmeniz durumunda, birikimleriniz ve devlet katkısı hesabındaki tutarınızın tümü, emeklilik sözleşmesinde belirtilen lehdarlarınıza ya da kanuni varislerinize ödenir.