Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Devlet Katkısı

OKS kapsamında çalışanlara;

  • Ödenen katkı payı tutarının yüzde 30’u oranında devlet katkısı,

  • 2 aylık başlangıç dönemi sonunda sistemde kalmaya devam etmeleri halinde 1.000 TL ilave devlet katkısı,

  • Emeklilik hakkını en az 10 yıllık gelir sigortası alarak kullanmayı tercih etmeleri durumunda, birikimlerinin %5’i karşılığı ek devlet katkısı,

sağlanır.

Devlet katkısı, taahhüt olarak hesaplanır ve çalışanın devlet katkısı hesabında kayıt altına alınır. Taahhüt edilen bu tutarlar, çalışanın devlet katkısı ile ilişkili hesabına sözleşmenin sistemde kaldığı süreye bağlı olarak aşağıda belirlenen hak ediş oranlarına göre nakden ödenir.

Otomatik katılım devlet katkısı hesabında kayıtlı bu tutarların;

  • Sistemde en az 3 yıl kalınması durumunda %15’ine,

  • Sistemde en az 6 yıl kalınması durumunda %35’ine,

  • Sistemde en az 10 yıl kalınması durumunda %60’ına,

  • Emeklilik, vefat ya da maluliyet halinde %100’üne,

hak kazanılır.

Bununla birlikte, bir çalışanın bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili takvim yılı için belirlenen brüt asgari ücret tutarı dikkate alınarak hesaplanan yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %30’unu geçemez. Anılan sınırı aşan katkı payı ödemeleri devreden katkı payı olarak her yılın ilk günü şirket hesaplarına intikal etmiş katkı payı olarak muamele edilmek suretiyle Devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacaktır. Limit hesabı katılımcı bazında yapılır. Başlangıç dönemi sonunda hesaplanacak olan 1.000 TL ilave devlet katkısı yıllık devlet katkısı limitine dahil değildir.

OKS kapsamındaki sözleşmeler için ayrı, BES kapsamındaki sözleşmeler için ayrı Devlet katkısı limiti belirlenmiştir. Bir başka anlatımla, 2024 yılı Devlet katkısı üst sınırları dikkate alındığında, hem otomatik katılım kapsamındaki sözleşmenize hem de gönüllü BES kapsamındaki sözleşmenize ayrı ayrı 240.030 TL katkı payı ödeyerek yıllık maksimum Devlet katkısı tutarına hak kazanabilirsiniz.

İlgili yıl için kalan Devlet katkısı limiti bilgisine Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından sunulan BES Mobil uygulaması veya e-Devlet üzerinden sağlanan hizmet ile erişebilirsiniz.