Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Devlet Katkısı

Devlet katkısı, bireysel ya da gruba bağlı bireysel sözleşmenize ödediğiniz katkı paylarının %30’u* oranında devlet tarafından ödenen tutardır. Bir katılımcı bir takvim yılı içerisinde ilgili yılın belirlenen brüt asgari ücret tutarı toplamına kadar yapmış olduğu katkı payı ödemeleri için devlet katkısından yararlanabilir. 2022 yılı devlet katkısı üst limitinden yararlanabilmek için ödenmesi gereken katkı payı tutarı 68.850 TL’dir. 22 Ocak 2022 tarihinden itibaren intikal eden ve anılan sınırı aşan katkı payları için, Bakanlığın uygun görüşüyle, Kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, ilgili katkı payının ödendiği yılı takip eden takvim yıllarında da Devlet katkısı hesaplaması ve ödemesi yapılabilir. İşvereniniz tarafından adınıza yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı ödenmez. 

Devlet katkısı hesaplaması emeklilik şirketleri tarafından iletilen veriler üzerinden Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından yapılır.

Devlet katkısı tutarı, katkı payı ödemesinin emeklilik şirketi hesaplarına nakden intikal ettiği ayı takip eden ay hesabınıza ödenir.

Bireysel emeklilik devlet katkısı hesabınızda kayıtlı bu tutarların;

  • Sistemde en az 3 yıl kalırsanız %15’ine,
  • Sistemde en az 6 yıl kalırsanız %35’ine,
  • Sistemde en az 10 yıl kalırsanız %60’ına,
  • Emekli olmanız, vefat etmeniz ya da maluliyetiniz halinde %100'üne,

hak kazanırsınız.

Düzenli, ek ya da başlangıç katkı payı adı altında yapılan tüm ödemeleriniz için limit dahilinde devlet katkısı alabilirsiniz. Vakıf ve sandıklardan, başka bir emeklilik şirketinden, işveren grup emeklilik sözleşmesinden hak kazanılarak birikim transferi yoluyla aktarılan tutarlar devlet katkısı hesabında dikkate alınmaz.

Devlet katkısı tutarınız ile ilgili detay bilgiye emeklilik şirketinin veya Takasbank'ın internet sitesinden erişim sağlayabilirsiniz. İlgili yıl için alabileceğiniz azami devlet katkısı ile halihazırda almış olduğunuz devlet katkısı arasındaki farkı gösteren bilgiye Emeklilik Gözetim Merkezi'nin e-Devlet üzerinden sağladığı hizmet ile erişebilirsiniz.

BES'te devlet katkısına ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

22 Ocak 2022 tarihinden önce intikal eden katkı paylarına devlet tarafından ödenen devlet katkısı oranı %25’tir.