Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

e-BEAS Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Şirket Aracılığı ile Başvurular

EGM’nin internet sitesinde (https://www.egm.org.tr) yer alan Bireysel Emeklilik Aracıları Portalı bölümündeki link ile,  e-Devlet üzerinden TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak Bireysel Emeklilik Aracı Portalı'na kayıt olun.

Bireysel Emeklilik Aracıları Portalı'na kayıt olduktan sonra, burada başvuru sırasında istenen bilgileri doldurun ve gerekli belgeleri yükleyin.

Tarafınıza yapılacak bilgilendirmeler, Bireysel Emeklilik Aracıları Portalı veya anılan Portal'a kayıtlı diğer güvenli elektronik iletişim araçlarınıza yapılacaktır. Bildirimlerin Portal'a kayıtlı iletişim bilgilerinize yapılacak olması sebebi ile söz konusu bilgilerin eksiksiz ve doğru olması, iş değişikliği ve benzeri ihtimaller göz önünde bulundurularak kurumsal iletişim bilgilerinizin değil, kişisel iletişim bilgilerinizin kullanılması önem arz etmektedir.

1. Bölüm: Adayın Beyanı

"Adayın Beyanı" bölümü okunduktan sonra onaylanmalıdır.

2. Bölüm: Özlük Bilgileri

Bu bölümde yer alan;

 • Uyruk
 • T.C. kimlik numarası/pasaport numarası
 • Ad
 • Soyad
 • Doğum tarihi
 • Cinsiyet


İlgili veriler Merkezi Nüfus İdare Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığı ile temin edilmektedir.

Yabancı uyruklular için ise;

 • Çalışma izin tarihlerinin ilgili bölümde yer alan alanlara girilmesi,
 • Çalışma izin belgesinin “Çalışma İzni Belgesi” alanına eklenmesi gerekmektedir.


Özlük bilgileri bölümünde son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğrafınızı yüklemeniz gerekmektedir.

3. Bölüm: İletişim Bilgileri

Bu bölümde dolduracağınız alanlar şu şekildedir;

 • Kişisel e-Posta Adresi
 • Cep Telefon Numarası
 • İş Telefonu
 • İkametgah Adresi


Kişisel e-posta adresi, cep telefon numarası, ikametgah adresi zorunlu alanlardır.

Yapılacak bilgilendirmelerin tarafınıza ulaşabilmesi için size ait güncel bilgilerin girilmesi ve ilgili bölümün güncel tutulması gerekmektedir.

4. Bölüm: Eğitim Bilgileri

Bu bölümde dolduracağınız alanlar şu şekildedir;

 • Eğitim Düzeyi,
 • En Son Mezun Olunan Okul Bilgileri,
 • Mezuniyet Belgesinin yüklenmesi.

İlgili belgeler ile özlük bilgileri alanında bir soyadı uyumsuzluğu olması durumunda soyadı değişikliğini gösterir belgenin de yüklenmesi gerekir.


5. Bölüm: Çalışma Süresi

Bu bölümde, lise veya dengi okul mezunu olmanız durumu söz konusu ise 4. bölümde eklenen belgelere ek olarak aşağıdaki belgeleri de eklemeniz ve ilgili bölümde yer alan bilgileri doldurmanız gerekmektedir.

Yönetmelik’in 4. maddesi 3. fıkrasında belirtilen;

 • Kurumlar nezdinde şirket personeli olarak çalışmış olduklarını belgeleyecek adaylar;
  • Sınava başvuru yaptıkları tarih itibarıyla son üç yıl içinde toplam en az bir yıl süreyle çalışmış olduklarını gösterir (www.turkiye.gov.tr) veya (www.sgk.gov.tr) internet sitesinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınmış sigortalı hizmet dökümü,
  • Sınava başvuru yapılan tarih itibarıyla son üç yıl içinde toplamda en az bir yıl süreyle çalışılmış olan kurum veya ilgili emeklilik şirketi yetkilileri tarafından imzalanmış ve “Bireysel Emeklilik Aracıları Sınav, Sicil ve Lisans İşlemleri Kılavuzu”nda belirtilen Ek3, EK4’teki asgari içeriğe sahip çalışma belgesi,

 • Kurs veya staj programını başarıyla tamamladığını belgeleyecek adaylar;
  • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından uygun görülen kamu istihdam programları kapsamında bireysel emeklilik aracılığına ilişkin kurs veya staj programını başarıyla tamamladığını gösteren belge


eklenmelidir.

6. Bölüm: Adli Sicil Belgesi

İlgili bölümde, başvuru tarihinden en fazla altı ay önce alınmış arşiv kaydı içeren adli sicil belgesini eklemeniz zorunludur.

7. Bölüm: Başvuru Bilgileri

Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından yapılan teknik personel sınavında başarılı olduğunu belgeleyen bireysel emeklilik aracı adayları e-BEAS sınavı “Sigortacılık” konusundan muaf tutulur. Adayın muafiyetten yaralanabilmesi için; SEGEM teknik personel yeterlilik sertifikasının şirket veya ilgili resmi kurum tarafından “Aslı Gibidir” kaşeli ve imzalı bir örneğinin,  e-BEAS sınavı başvuru aşamasında Portal üzerinden ilgili alana eklenmesi ve ilgili bölümünde Muafiyet alanında “SEGEM teknik personel yeterlilik sertifikam var“ seçeneğini seçmesi gerekir.

“Başvuru Bilgileri” alanında muafiyet durumunuzu ve “Başvuru Şekli”, alanında emeklilik şirketinizi,“ Sınav Şekli ve Yeri”  alanını seçmeniz beklenir.

Sınavlar; esas olarak; adayların bilgisayar aracılığı ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıkları platformda online olarak uzaktan yapılır. Gerekli hallerde EGM tarafından yerinde sınav da gerçekleştirilebilir. Sınav oturumu açılması durumunda sınav tarihi, sınav şekli ve yeri EGM’nin internet sitesinde duyurulur.  “Sınav Şekli ve Yeri”  alanında  online sınav için “Online Sınav- Bireysel Emeklilik Aracıları Portalı”, yerinde sınav için ise “Yerinde Sınav-Emeklilik Gözetim Merkezi”’ni seçerek başvurunuzu iletmeniz gerekir. Online sınava başvurabilmeniz için sunulan açık rıza metnini ve taahhütnameyi okuyup onaylamanız beklenmektedir. Onay vermemeniz durumda online sınava başvuru talebiniz gerçekleştirilememektedir. Sınav esnasında sorun yaşanmaması adına tabi tutulacağınız teknik testi “Sınava Girerken Kullanacağınız Cihazı Test Etmek İçin Tıklayınız” adımından tamamladığınıza yönelik onayı vermeniz ile birlikte başvurunuzu şirketinize iletebilirsiniz. Yerinde sınav başvurusunda  taahhütname,  açık rıza onayı şartı aranmamakta ve teknik test  yapılmasına gerek bulunmamaktadır. e-BEAS başvurunuzun son durumunu Bireysel Emeklilik Aracıları Portalı üzerinden takip edebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Aracıları Sınav, Sicil ve Lisans İşlemleri Kılavuzu'na ulaşmak için tıklayınız.

Bireysel Başvurular

EGM’nin internet sitesinde (https://www.egm.org.tr) yer alan Bireysel Emeklilik Aracıları Portalı bölümündeki link ile,  e-Devlet üzerinden TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak Bireysel Emeklilik Aracı Portalı'na kayıt olun.

Bireysel Emeklilik Aracıları Portalı'na kayıt olduktan sonra, burada başvuru sırasında istenen bilgileri doldurun ve gerekli belgeleri yükleyin.

Tarafınıza yapılacak bilgilendirmeler, Bireysel Emeklilik Aracıları Portalı veya anılan Portal'a kayıtlı diğer güvenli elektronik iletişim araçlarınıza yapılacaktır. Bildirimlerin Portal'a kayıtlı iletişim bilgilerinize yapılacak olması sebebi ile söz konusu bilgilerin eksiksiz ve doğru olması ve kişisel bilgileriniz olması önem arz etmektedir.

Aşağıda sayılan tüzel kişiler bünyesinde çalışıyorsanız başvurunuzu bireysel olarak değil çalıştığınız işyerinin bağlı olduğu emeklilik şirketi üzerinden yapmanız gerekmektedir:

 • Emeklilik şirketleri,
 • Bireysel emeklilik, hayat veya ferdi kaza sigortası ürünlerinin tanıtım, pazarlama ve satışında faaliyet göstermek üzere kurulan ve sermayesinin en az yüzde elli birinin bir emeklilik şirketine ait olduğu pazarlama ve satış şirketleri,
 • Sigorta acenteleri, sigorta brokerleri, banka, sermaye piyasası aracı kurumları veya Bakanlıkça uygun görülen benzeri malî kuruluşlar.


1. Bölüm: Adayın Beyanı

"Adayın Beyanı" bölümünü okunduktan sonra onaylanmalıdır.

2. Bölüm: Özlük Bilgileri

Bu bölümde dolduracağınız alanlar şu şekildedir;

 • Uyruk
 • T.C. kimlik numarası/pasaport numarası
 • Ad
 • Soyad
 • Doğum tarihi
 • Cinsiyet


İlgili veriler Merkezi Nüfus İdare Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığı ile temin edilmektedir.

Yabancı uyruklular için ise;

 • Çalışma izin tarihlerinin ilgili bölümde yer alan alanlara girilmesi,
 • Çalışma izin belgesinin “Çalışma İzni Belgesi” alanına eklenmesi gerekmektedir.


Özlük bilgileri bölümünde son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğrafınızı yüklemeniz gerekmektedir.

3. Bölüm: İletişim Bilgileri

Bu bölümde dolduracağınız alanlar şu şekildedir;

 • Kişisel e-Posta Adresi
 • Cep Telefon Numarası
 • İş Telefonu
 • İkametgah Adresi


Kişisel e-posta adresi, cep telefon numarası, ikametgah adresi alanları zorunlu alanlardır.

Yapılacak bilgilendirmelerin tarafınıza ulaşabilmesi için size ait güncel bilgilerin girilmesi gerekmektedir.

4. Bölüm: Eğitim Bilgileri

Bu bölümde dolduracağınız alanlar şu şekildedir;

 • Eğitim Düzeyi,
 • En Son Mezun Olunan Okul Bilgileri,
 • Mezuniyet Belgesinin yüklenmesi.
İlgili belgeler ile özlük bilgileri alanında bir soyadı uyumsuzluğu olması durumunda soyadı değişikliğini gösterir belgenin de yüklenmesi gerekir.


5. Bölüm: Çalışma Süresi

Bu bölümde, lise veya dengi okul mezunu olmanız durumu söz konusu ise 4. bölümde eklenen belgelere ek olarak aşağıdaki belgeleri de eklemeniz ve ilgili bölümde yer alan bilgileri doldurmanız gerekmektedir.

Yönetmelik’in 4. maddesi 3. fıkrasında belirtilen;

 • Kurumlar nezdinde şirket personeli olarak çalışmış olduklarını belgeleyecek adaylar;
  • Sınava başvuru yaptıkları tarih itibarıyla son üç yıl içinde toplam en az bir yıl süreyle çalışmış olduklarını gösterir (www.turkiye.gov.tr) veya (www.sgk.gov.tr) internet sitesinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınmış sigortalı hizmet dökümü,
  • Sınava başvuru yapılan tarih itibarıyla son üç yıl içinde toplamda en az bir yıl süreyle çalışılmış olan kurum veya ilgili emeklilik şirketi yetkilileri tarafından imzalanmış ve “Bireysel Emeklilik Aracıları Sınav, Sicil ve Lisans İşlemleri Kılavuzu”nda belirtilen Ek3, EK4’teki asgari içeriğe sahip çalışma belgesi,

 • Kurs veya staj programını başarıyla tamamladığını belgeleyecek adaylar;
  • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından uygun görülen kamu istihdam programları kapsamında bireysel emeklilik aracılığına ilişkin kurs veya staj programını başarıyla tamamladığını gösteren belge


eklenmelidir.

6. Bölüm: Adli Sicil Belgesi

İlgili bölümde, başvuru tarihinden en fazla altı ay önce alınmış arşiv kaydı içeren adli sicil belgesini eklemeniz zorunludur.

7. Bölüm: Başvuru Bilgileri

Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından yapılan teknik personel sınavında başarılı olduğunu belgeleyen bireysel emeklilik aracı adayları e-BEAS sınavı “Sigortacılık” konusundan muaf tutulur. Adayın muafiyetten yaralanabilmesi için; SEGEM teknik personel yeterlilik sertifikasının şirket veya ilgili resmi kurum tarafından “Aslı Gibidir” kaşeli ve imzalı bir örneğinin,  e-BEAS sınavı başvuru aşamasında Portal üzerinden ilgili alana eklenmesi ve ilgili bölümünde Muafiyet alanında “SEGEM teknik personel yeterlilik sertifikam var“ seçeneğini seçmesi gerekir.

“Başvuru Bilgileri” alanında muafiyet durumunuzu ve “Başvuru Şekli” alanında “Bireysel”’i ve “Sınav Şekli ve Yeri”  alanını seçmeniz beklenir.

Sınavlar; esas olarak; adayların bilgisayar aracılığı ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıkları platformda online olarak uzaktan yapılır. Gerekli hallerde EGM tarafından yerinde sınav da gerçekleştirilebilir. Sınav oturumu açılması durumunda sınav tarihi, sınav şekli ve yeri EGM’nin internet sitesinde duyurulur.  “Sınav Şekli ve Yeri”  alanında  online sınav için “Online Sınav- Bireysel Emeklilik Aracıları Portalı”, yerinde sınav için ise “Yerinde Sınav-Emeklilik Gözetim Merkezi”’ni seçerek başvurunuzu iletmeniz gerekir. Online sınava başvurabilmeniz için sunulan açık rıza metnini ve taahhütnameyi okuyup onaylamanız beklenmektedir. Onay vermemeniz durumda online sınava başvuru talebiniz gerçekleştirilememektedir. Sınav esnasında sorun yaşanmaması adına tabi tutulacağınız teknik testi “Sınava Girerken Kullanacağınız Cihazı Test Etmek İçin Tıklayınız” adımından tamamladığınıza yönelik onayı vermeniz ile birlikte Bireysel Emeklilik Aracıları Portalı üzerinden EGM tarafından duyurulan sınavlardan uygun olanı seçip, sınav ücretinizi ödedikten sonra sınav başvurunuzun değerlendirilmesi için EGM’ye gönderebilirsiniz.

e-BEAS başvurunuzun son durumunu Bireysel Emeklilik Aracıları Portalı üzerinden takip edebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Aracıları Sınav, Sicil ve Lisans İşlemleri Kılavuzu'na ulaşmak için tıklayınız.