Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Bireysel Emeklilik Aracılarına Yönelik Sürekli Eğitim Sistemi (BESES)

AMAÇ

Tamamlayıcı eğitim programının amacı, lisans belgesi alan kişilerin mesleki yeterlilik, bilgi ve becerilerinin devamlılığını sağlamaktır.

DAYANAK

29 Ağustos 2009 tarih ve 27334 sayılı Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik'in 18. maddesinin "Bireysel emeklilik aracılarının meslekî yeterlilik ile bilgi ve becerilerinin devamlılığını sağlamak amacıyla Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından düzenlenen ve katılımın aracı bazında takip edildiği tamamlayıcı eğitim programına ilk olarak Lisans alma tarihinden itibaren iki yıl içinde, takip eden dönemlerde ise yılda bir kez katılmaları gerekir." hükmü gereği, Kurumumuz tarafından düzenlenmekte olan tamamlayıcı eğitim programı, Hazine Müsteşarlığı'nın 28 Ağustos 2006 tarihli uygun görüşü ile başlamıştır.

İÇERİK

Eğitimin içeriği Kurumumuz tarafından hazırlanmıştır. Bireysel Emeklilik Sürekli Eğitim Sistemi (BESES) biri zorunlu, diğeri isteğe bağlı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır:

  • Tamamlayıcı Eğitim ve Bilgilendirme Sistemi (TEBS)
  • Aracılara Yönelik Pratik Bilgilendirme Sistemi (APBS)


TEBS (Zorunlu):

Mevzuattaki Güncel Gelişmeler

  • Bireysel Emeklilik Mevzuatı
  • Sosyal Güvenlik Mevzuatı
  • Diğer İlgili MevzuatDönemsel Ekonomik Veriler

Asgari Ücret, Vergi Dilimleri, SGK Prim Alt ve Üst Sınırları, Enflasyon, Dış Ticaret Dengesi Verileri, Bütçe Gerçekleşme Verileri, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

Dönemsel Sosyal Veriler

Nüfus ve İstihdam Verileri

Emeklilik Yatırım Fonları ve Alternatif Yatırım Araçları

  • Alternatif Yatırım Araçlarının Getirileri
  • Emeklilik Yatırım FonlarıGüncel Gelişmeler

APBS (İsteğe Bağlı):

Alınması isteğe bağlı olan APBS kapsamında pazarlama ve satış faaliyetlerinde sıkça karşılaşılabilecek sorulara yönelik pratik bilgiler sağlanması hedeflenmiştir.

GÜNCELLEME

Eğitimler, mevzuat ve güncel gelişmeler ışığında her ayın 10'uncu gününde güncellenecektir.

EĞİTİME KATILIM SÜRESİ

Aracıların, tamamlayıcı eğitim programına, ilk olarak lisans alma tarihinden itibaren 2 yıl içinde, takip eden dönemlerde ise her yıl katılmaları zorunludur. Belirtilen süre içinde TEBS'in en az bir kez tamamen alınması gerekmektedir. Eğitimler düzenli aralıklarla güncellendiği için aracıların istedikleri bir anda eğitim alabilmeleri mümkündür ve önerilmektedir. Sadece dönem bitimine 1 aydan daha az bir süre varken eğitim alan aracılar, bir sonraki eğitimlerini ancak tamamladıkları eğitimden 1 ay sonra alabilecektir. İsteğe bağlı olan Aracı Pratik Bilgilendirme Sistemi için böyle bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Tamamlayıcı eğitim programına katılım aracı bazında takip edilecektir. 29 Ağustos 2009 ve 27334 sayılı Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik'in 18. maddesi “(3) Tamamlayıcı eğitim programına katılmayan aracıların satış yetkileri iptal edilir. Satış yetkileri bu şekilde iptal edilen aracıların listesi Emeklilik Gözetim Merkezince internet sitesinde duyurulur. Bu kişilere ait tanıtım kartları, emeklilik şirketleri tarafından otuz gün içinde Emeklilik Gözetim Merkezine iade edilir. (4) İlgili aracıların tanıtım kartını tekrar alabilmesi için tamamlayıcı eğitim programına katılması ve tanıtım kartı başvurusu için gerekli diğer belgelerin Emeklilik Gözetim Merkezine gönderilmesi gerekir.” hükümleri gereği dönemi içinde tamamlayıcı eğitim programına katılmayan aracıların satış yetkileri iptal edilir. Aracıların tanıtım kartları Kurumumuza iade edilir. Aracıların tanıtım kartlarını tekrar alabilmesi için tamamlayıcı eğitim programına katılmaları ve yeniden tanıtım kartı başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Aynı Yönetmeliğin 20. maddesi "Tamamlayıcı eğitim programına aralıksız üç dönem katılmadığı tespit edilenlerin Lisansı başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilir." hükmü gereği tamamlayıcı eğitim programına aralıksız üç dönem katılmayan aracıların lisansları iptal edilir.

EĞİTİME GİRİŞ

Eğitime giriş sayfasından BES sicil kodu ve aracı portalı şifresi ile eğitim bölümüne giriş yapılabilecektir. Bu sayfadaki "Duyurular" bölümünde son güncellemeler ve diğer bilgilendirmeler yer almaktadır.

"Eğitim Sicili" bölümünde aracının eğitim dönemleri içinde zorunlu eğitimleri tamamlayıp tamamlamadığı bilgisi yer almaktadır.

"Eğitim Dönemi İçinde Alınması Gereken Zorunlu Eğitimler" bölümünde aracının alması gereken eğitimler ve bu eğitimlere erişim sağlayabileceği tarihler yer almaktadır.

"Eğitim Dönemi İçinde Alınabilecek İsteğe Bağlı Eğitimler" bölümünde aracının alabileceği isteğe bağlı eğitimler ve bu eğitimlere erişim sağlayabileceği tarihler yer almaktadır.

"Eğitim Geçmişi" bölümünde ise aracının daha önce aldığı eğitimlere ait bilgiler yer almaktadır.

BİLDİRİM

Hazine ve Maliye Bakanlığı:

Her ay başında, bir önceki ay sonu itibarı ile aralıksız üç dönem tamamlayıcı eğitime katılmadığı tespit edilen aracıların lisansı iptal edilir ve ilgili aracıların listesi, Hazine ve Maliye Bakanlığına, şirket kodu, T.C. kimlik numarası, ad, soyad, lisans tarihi bilgilerini içerecek şekilde gönderilir.

Zorunlu Tamamlayıcı Eğitime Katıldınız mı?

Tamamlayıcı eğitim programına katılmama nedeni ile satış yetkisi iptal edilen aracılar listesi için tıklayınız.

Kayıt Giriş