Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Satış Yetkisi

Satış yetkisi; lisans alan aracıların çalıştığı şirketin sözleşmelerine aracılık edebilmeleri için EGM tarafından tanımlanan yetkidir.

Lisans alan aracıların satış yetkisi almak için sözleşmelerine aracılık edeceği şirket tarafından emeklilik ürünlerine ilişkin verilecek eğitimleri başarıyla tamamlamaları ve emeklilik şirketi tarafından satış yetkisi için Bireysel Emeklilik Aracı Portalı üzerinden EGM’ye başvurulması gerekir.

Emeklilik şirketi satış yetkisi alacağı aracı için;

  • Başvuru tarihinden en fazla altı ay önce alınmış arşiv kaydı içeren adli sicil belgesini,
  • Aracılık yapacağı şirketin emeklilik ürünlerine ilişkin eğitimlerini tamamladığına dair ürün eğitim belgesini (şirket aracılığıyla sınava giren adaylar için başvuru aşamasında ilgili belgenin iletilmesi durumunda tekrar talep edilmez),
  • Yabancı uyruklu aracılar için çalışma izin belgesini,
  • Sigorta brokerleri nezdinde çalışan aracıları ise temsil ettikleri katılımcı veya işverenler için teklif alacakları tüm emeklilik şirketlerinden, şirketin emeklilik ürünlerine ilişkin eğitimlerini tamamladığına dair ürün eğitim belgesini,

Portal üzerinden yükler, aracı kurum bilgileri alanını doldurur ve satış yetkisi başvurusunu EGM’ye onaya gönderir.

EGM, emeklilik şirketi tarafından gönderilen satış yetkisi başvurusuna ilişkin gerekli incelemeleri yapar. Başvuru belgelerinin eksiksiz ve uygun olması halinde satış yetkisi başvurusu EGM tarafından onaylanır ve onaylandığı gün aracı satış yetkili hale gelir.