Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Aktüeryal Denetim Mevzuatı

Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelik'in 7'nci maddesi ile hizmet sunucuları tarafından gönderilecek elektronik veri seti ve mali tabloların elektronik ortam üzerinden ve aktüerya raporlarının ise, hizmet sunucusu tarafından yetki verilmiş aktüer tarafından elektronik veya mobil imza ile imzalanmak suretiyle Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (SEDDK) iletileceği hususları düzenlenmiştir.

Emeklilik Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği'nin 16'ncı maddesi, 4'üncü fıkrası "Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketinin emekliliğe yönelik faaliyetleri kapsamında Kurum tarafından tevdi edilen görevleri yerine getirir." ve SEDDK'nın 28 Ekim 2020 tarih ve 97354901-010.03-E.606137 sayılı yazısı gereğince, SEDDK'ya iletilecek elektronik veri setlerinin, mali tabloların ve aktüerya raporlarının Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından hazırlanacak Portal üzerinden kabul edilmesine karar verilmiştir.