Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Hizmet Sunucuları

Aktüeryal denetim listesine kayıtlı hizmet sunucuları ve hizmet sunucuları tarafından rapor hazırlamak üzere yetkilendirilen aktüerler, SEDDK'ya iletecekleri veri setlerini, mali tabloları ve aktüerya raporlarını, http://aktueryaldenetim.org adresinden de ulaşılabilecek https://vasagozetim.egm.org.tr adresinden kullanıcı girişi yaparak iletebileceklerdir.

Listeye kayıtlı olmayıp kayıt işlemlerini gerçekleştirmek isteyen hizmet sunucuları, taleplerini vasa@seddk.gov.tr adresine iletebilirler.

Listeye kayıtlı hizmet sunucularına ulaşmak için tıklayınız.

Portal'a ilk kayıt ve dosya yükleme işlemleri için aşağıdaki rehberi kullanabilirsiniz:

Hizmet Sunucusu Rehberi