Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Fon Performans Değerlendirme Sistemi

Kıyas Grubuna Dahil Fonlar için Hesaplama Yöntemi

Her bir kıyas grubu için, “Basit ortalama getiri oranı - 1 standart sapma” ve “Basit ortalama getiri oranı + 1 standart sapma” değeri alt ve üst eşik olarak belirlenecek, ilgili yılda brüt getiri oranı alt eşiğin altında kalan fonların performansı “göreceli yetersiz”; brüt getiri oranı üst eşiğin üzerinde kalan fonların performansı “göreceli başarılı” olarak değerlendirilecektir.
Not : Sortino veya Sharpe oranı gibi rasyolar riske göre düzeltilmiş getiri tespitinde daha etkin olmakla birlikte,

  • Her bir kıyas grubuna özel pazar oluşturmanın zorluğu,
  • Hangi endekslerin hangi ağırlıkta alınacağı konusunda mutabakat sağlamanın güçlüğü,
  • Yöntemin paydaşlarca ve kamuoyunca anlaşılabilirliği konusunda yaşanabilecek olası sıkıntılar,
  • Değişken fon gruplarında tüm yıl için sabit bir pazar belirlemenin sorun yaratabilmesi,


gibi nedenlerden dolayı bu rasyolar yerine tüm hesaplamalarda fonların brüt getiri oranları ile kıyas gruplarının basit getiri ortalamaları ve standart sapmaları kullanılmıştır.

Herhangi Bir Kıyas Grubuna Dahil Olmayan Fonlar için Hesaplama Yöntemi

Herhangi bir kıyas grubuna dâhil olmayan fonların herbiri kendi fon karşılaştırma ölçütleri üzerinden değerlendirilecek, alt ve üst eşik sırasıyla “karşılaştırma ölçütü getirisi * 0.90” ve “karşılaştırma ölçütü getirisi * 1.10” olarak kabul edilecek, söz konusu fonların ilgili dönem brüt getiri oranı (%) ile karşılaştırma ölçütü getiri oranı (%) arasındaki farkın mutlak değerinin %0.75’in üstünde olması halinde fon cezai yaptırıma veya ödüle konu edilecektir.