Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Fon Performans Değerlendirme Sistemi

2020 Yılı Fon Performans Değerlendirme Sonuçları

Rehber uyarınca fonların getiri performansına ilişkin ölçümler Fon Performans Değerlendirme Sistemi Hesaplama Yöntemi ve Mutabakat Süreci Kılavuzu’na uygun olarak EGM tarafından yapılmış olup, 2020 yılı değerlendirme sonuçlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.