Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Fon Performans Değerlendirme Sistemi

Rehber uyarınca ödül ve yaptırımlara konu olacak ölçümler, 2020 yılından başlanarak her yıl için yapılacak ve sonuçlar ölçüm yılını takip eden yılın ilk 15 iş günü içinde bu sayfada ilan edilecektir.