Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Fon Performans Değerlendirme Sistemi

Yaptırım

Üç yıllık performans değerlendirme döneminde, performansı en az iki yıl "göreceli yetersiz" olduğu tespit edilen fonların portföy yöneticisi, fon kurucusu olan emeklilik şirketi tarafından değiştirilecektir. Bu fon, performansının yetersiz olarak tespit edildiği son yılı takip eden iki yıl için aynı portföy yönetim şirketi tarafından yönetilemeyecektir.

Üç Yıllık
Değerlendirme
Dönemi

Yaptırımın Uygulanacağı Tarih

2020-2022

2020 ve 2021 yıllarında performansı "göreceli yetersiz" bulunan fonların portföy yöneticisinin değiştirilmesi için kurucu emeklilik şirketlerinin 2022 yılının Şubat ayı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurması gerekmektedir.


2020 ve 2022 yıllarında performansı "göreceli yetersiz" bulunan fonlar ile 2021 ve 2022 yıllarında performansı "göreceli yetersiz" fonların portföy yöneticisinin değiştirilmesi için kurucu emeklilik şirketlerinin 2023 yılının Şubat ayı içerisinde SPK’ya başvurması gerekmektedir.


2021-2023

2021 ve 2022 yıllarında performansı "göreceli yetersiz" bulunan fonların portföy yöneticisinin değiştirilmesi için kurucu emeklilik şirketlerinin 2023 yılının Şubat ayı içerisinde SPK’ya başvurması gerekmektedir.


2021 ve 2023 yıllarında performansı "göreceli yetersiz" bulunan fonlar ile 2022 ve 2023 yıllarında performansı "göreceli yetersiz" fonların portföy yöneticisinin değiştirilmesi için kurucu emeklilik şirketlerinin 2024 yılının Şubat ayı içerisinde SPK’ya başvurması gerekmektedir.


(n-2)-(n) Dönemi

(n) değerlendirme dönemi sonu olmak üzere;


  • (n-2) ve (n-1) yıllarında performansı "göreceli yetersiz" bulunan fonların portföy yöneticisinin değiştirilmesi için kurucu emeklilik şirketlerinin (n) yılının Şubat ayı içerisinde SPK’ya başvurması gerekmektedir.

  • (n-2) ve (n) yıllarında performansı "göreceli yetersiz" bulunan fonlar ile (n-1) ve (n) yıllarında performansı "göreceli yetersiz" fonların portföy yöneticisinin değiştirilmesi için kurucu emeklilik şirketlerinin (n+1) yılının Şubat ayı içerisinde SPK’ya başvurması gerekmektedir.

Ödül

Yıllık performans değerlendirmesinde başarılı olduğu tespit edilen fonların "başarılı" olarak kabul edildiği yıl içinde portföy yönetim şirketine fon kurucusu olan emeklilik şirketi tarafından "fondan tahsil edilen toplam fon işletim gideri içerisinden portföy yöneticisine ödenen sabit yönetim ücretinin %50’si oranında" ek ödeme (başarı primi) yapılacaktır.

Sonuçların İlan Edilmesi

Her yıl performansı göreceli yetersiz ve başarılı kabul edilen fonlar yıllık net getirileri ve hesaplanan performans sonuçları ile portföy yöneticileri ayrıca belirtilmek suretiyle EGM tarafından Performans Değerlendirme Sonuçları sayfasında ilan edilir.

2020 yılı performans sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.