Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Fon Performans Değerlendirme Sistemi

Kıyas Gruplarını Oluşturma Esasları

Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de belirtilen ilkeler uyarınca:

1) Kıyas grupları, Rehber’in "Fon Türleri" başlıklı maddesinde belirtilen fon türleri esas alınarak oluşturulmuştur.

2) Fon türü aynı olmakla birlikte yatırım yaptıkları varlıkların niteliğine göre farklı gruplar belirlenmiştir.

3) Kıyas gruplarının teşkilinde BES ve OKS ayrımı gözetilmemiştir.

4) Sahip oldukları risk değerleri esas alınarak değişken fonlar (muhafazakar/temkinli, dengeli, atak/dinamik/büyüme ve agresif değişken fonlar) gruplara ayrılmıştır. Belli risk değerine bağlı olmayan değişken fonlar ayrıca değerlendirmeye tabi tutularak bunlar için farklı bir metodoloji belirlenmiştir.

5) Katılım esasına uygun olarak yönetilen ve türü aynı olan fonlardan gruplar oluşturulmuştur.

6) Kıyas gruplarının asgari 6 adet fondan oluşması öngörülmüştür.

Bu kapsamda belirtilen kıyas gruplarına ilişkin kesin liste her yıl EGM tarafından bu sayfada ilan edilmektedir.